A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Midnattsol i Porsanger

Porsanger kommune informerer

Inntaksmøte

Helse og omsorg har inntaksmøte første torsdag hver måned.

Sansehave  Inntaksmøtet ved helse og omsorg avholdes første torsdag hver måned.

Inntaksmøtet behandler søknader på kommunale omsorgsboliger, langtidsplass, korttidsplass, avlastning i institusjon og miniomsorgsbolig.

Søknadsskjema pleie og omsorg

Søknadsskjema sendes til:
Helse og omsorgsadministrasjon
Rådhuset
9712 Lakselv

eller til

gunnlaug.johnsen@porsanger.kommune.no.

Tips en venn Skriv ut