A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
rssikon
Boligpolitisk handlingsplan

Vedtatt av kommunestyret 3.5.2018

Boligpolitisk plan med handlingsdel 2018-2028

Boligpolitisk plan med handlingsdel 2018-2028 for Porsanger kommune har som hensikt å samordne kommunens boligpolitikk og -satsning.

Boligpolitisk plan med handlingsdel 2018-2028.