I tråd med nasjonale anbefalinger, og på bakgrunn av at nesten alle våre pasienter er fullvaksinert, åpnes det nå opp for besøk til våre beboere på sykeavdelingen. Det er ikke lenger begrensning i antall besøkende eller varighet for besøk, så lenge avstandsregler kan overholdes. Friske besøkende som ikke har vært ute og reist trenger ikke benytte munnbind. Det åpnes også for å gjennomføre besøk på fellesarealer, og besøk her vil være til glede også for øvrige beboere.

Besøk fra Livsgledebarnehagen starter også opp igjen for fullt, og torsdag denne uken er det solbollebaking og servering til alle på det flotte sanserommet og øvrige felles-stuer som står på programmet. Som pårørende må du gjerne være til stede denne dagen, så blir det nok en smaksprøve på deg også.

Samtidig må det presiseres at en fortsatt ikke må komme på besøk hvis man er syk, og heller ta telefonisk kontakt frem til man er frisk igjen. Besøkende fra områder med smitteutbrudd anmodes sterkt om å utvise særlig varsomhet i form av å avvente besøk eller benytte munnbind under besøket. Dette da vaksinen dessverre ikke garanterer full beskyttelse, og det befinner seg pasienter på korttidsplass og helsepersonell i arbeid som enda ikke har fått vaksinen. Generelle prinsipper om avstandsregler og god håndhygiene gjelder enda.

Velkommen innom.