Porsanger kommune inviterer til åpent møte om Områderegulering for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt som nylig er lagt ut på høring

Tid: Tirsdag 27.06. kl. 18:00-20:00
Sted: Kommunestyresalen på rådhuset i Lakselv
 
Møtet gjennomføres i forbindelse med at Områdereguleringsplanen er lagt ut på høring fram til 17.8.2023. Formålet med planen er å sikre de offentligrettslige rammene for Forsvarets arealer samtidig som den avklarer eventuelle avgrensninger mot annen virksomhet. Planen skal ta høyde for en fremtidig utvikling i Forsvarets aktivitet. Videre er ambisjonen at planen skal gi hjemmel til å kunne gi byggetillatelser i leirområdet og i skyte- og øvingsfeltet uten behov for dispensasjoner eller videre detaljreguleringer. Se varslingsdokumenter på denne siden.
 
Forsvarsbygg, representanter fra Forsvaret og representanter fra Porsanger kommune vil være til stede på møtet.
 
Alle som ønsker er velkommen på møtet. Vel møtt!