Dette gjøres under forutsetning av at de som bruker løypene viser særskilt hensyn hvis de møter rein. Kjøring i skumring/på natta og kjøring utenom løypene må unngås. Reinen er sårbar for enhver forstyrrelse grunnet beitekrise og kommende kalving.

Sårbar rein og beitekrise
Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å abortere dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre. Vi ber alle om å være varsomme og vise hensyn til reinen.

Les mer om dette her: - Alvorlig krise for reinsdyra

Les reinvettreglene her: - Reinvettreglene på Fylkesmannens Facebookside