Fra 01. september 2024 vil Intrum AS overta administrasjon av utlånene på vegne av Porsanger kommune.

For deg som låntaker vil dette medføre følgende endringer:

  • Intrum AS vil sende ut betalingsvarsler og foreta fremtidig innkreving av renter og avdrag. Første termin inneholder følgende opplysninger:

- nytt lånenummer/innbetalingskonto

- terminbeløp spesifisert i renter, avdrag og omkostninger

- oversikt over de påfølgende tre terminer

  • Det vil påløpe et månedlig termingebyr, som for tiden utgjør kr. 75,- (beløpet er inkludert mva).
  • Alle henvendelser vedrørende lånet rettes til Intrum AS.

Her gjøres det spesielt oppmerksom på at du kan logge inn på Intrum sin innsynsløsning MinSide for opplysninger om lånet, samt mulighet til å stille spørsmål direkte til Intrum. Pålogging skjer via www.Intrum.no / MinSide ved hjelp av BankID. Du kan først logge inn når Intrum har registrert ditt lån i sine systemer.

Betaling av terminbeløp via avtalegiro:

  • Avtalegiro: Avtalegiro kan du opprette direkte i din nettbank eller i Intrum sin innsynsløsning MinSide. Dersom lånets terminbeløp allerede betales via avtalegiro, så vil ikke denne bli overført ved overgang til Intrum. Det må opprettes en ny avtale.

For tiden pågår et hektisk arbeid med å tilrettelegge alle data, slik at systemet er klart til overføringstidspunktet.  Vi ber derfor om at det avventes med spørsmål til første terminvarsel fra Intrum AS er mottatt.