Kommunen har påvist bakterie i en vannprøve i Lakselv vannverk og anbefaler derfor publikum om å koke drikkevann. Gjelder kun Lakselv.

Det er ikke påvist bakterier i selve nettvannet, altså det vannet som er i springen til befolkningen. Risikoen for at noen har fått i seg disse bakteriene er derfor svært lav. 

Kommunen tar hyppige prøver fremover, og vil komme med løpende oppdateringer etter hvert som prøveresultat er klare. 

 

Oppdatering fredag 09.12.2022, Kommunen har fått svar fra de to siste vannprøvene, den første vannprøven viste tegn til bakterier i råvannet, rent og nett vann hadde ikke bakterier. prøve nummer 2 har ikke påvist bakterier. Kommunen vil nå følge prosedyren fra mattilsynet for å kunne oppheve kokevarsel, kommunen har sendt ny vannprøve til analyse, prøvesvar vil komme i morgen, lørdag 10.12.2022 ut på formiddagen.

Kommunen ber beboerne i Lakselv fortsette med koking av drikkevannet. Ny oppdatering vil komme lørdag 10.12.2022

 

 

Oppdatering lørdag 10.12.2022, Kommunen har fått svar fra den siste vannprøvene, hvor vannprøven viste tegn til bakterier i råvannet. 

Rent og nett vann hadde ikke bakterie påvisning, dette vil si at vi ikke har bakterier i høydebasseng eller det du tar ut fra springen. Kommunen har startet tiltak for å finne smittekilden

Kommunen ønsker å finne smittekilden, derfor anbefaler kommunen beboerne i Lakselv fortsette med koking av drikkevannet. Ny oppdatering vil komme 13.12.2022

Gode råd

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet gir gode råd til tilbefolkningen om egenberedskap ved anbefaling om vannkoking. 
Disse finner du her

Sentrale myndigheter har også utarbeidet en liten guide på nett til hva man skal gjøre når man har fått varsel med anbefaling om koking av drikkevann.
Den kan du lese her