Det er mange som tar kontakt med helse og omsorgsadministrasjonen med ønske om samtale med vår fagkonsulent. Publikum kan ved oppmøte uten forhåndsavtale oppleve at fagkonsulenten ikke er tilgjengelig, og derfor ikke få utrettet sitt ærend. Dette er ikke tilfredsstillende verken for deg som publikum eller for kommunens ansatte. 

For å sikre at du som innbygger får den hjelpen du trenger, oppfordres du til å inngå forhåndsavtale om møtetid.

Dette kan du gjøre via telefon eller på nett. Når du bestiller tid til møte ber vi deg tematisk oppgi hva som er formål med møtet, slik at også fagkonsulent kan forberede seg og gi deg den hjelpen du har behov for. Fagkonsulent kan eksempelvis hjelpe deg med søknad om helse og omsorgstjenester, bistå deg med klage på tjenester, gi deg informasjon om hvilke tjenester Porsanger kommune har på helse og omsorgsområdet, informasjon om ventelister og saksbehandlingstider m.m. 

Bestilling av møtetid på nett gjør du her

Bestilling av møtetid pr. telefon gjøres på mobil 40460623 eller via kommunens sentralbord på tlf. 78 46 00 00.