Vi skal rydde søppel langs sjøkanten på vestsiden av Porsangerfjorden innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap.

 

Varighet: 3 uker Uke 27, 32 og 33

Sted: Sandvikhalvøya i Porsangers utvalgte kulturlandskap

 Hovedarbeidsområder:

  • Planlegge og lede strandryddeprosjektet langs strandlinja gjennom så store deler av utvalgt kulturlandskapsområdet-området som mulig
  • Veileder og arbeidsleder for 3 ungdommer i sommerjobb i timer tilsvarende 3 uker i deler av uke 27/28 samt i uke 32 og 33 med muligheter for noe justering
  • Kvalitetssikre arbeidet, være en pådriver i prosessen og lage korte rapporter med bildedokumentasjon fra arbeidet

Krav:

  • Må være over 18 år
  • Kunne jobbe selvstendig og lede gruppe
  • Kunne håndtere fysisk arbeid
  • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra ledelse av barn/unge
  • Pedagogiske evner tilpasset praktisk arbeid med ungdom
  • mulighet for bruk av egen bil (godtgjøres etter kommunale satser)

Transport til og fra området organiseres.

 

Søknadsfrist: 29.05.2022

 

Søknad sendes: postmottak@porsanger.kommune.no merket med Arbeidsleder -Strandrydding for ungdom 2022 og oppgi saksnummer 2022/888

Ansettelsesforhold: timesbasis inntil 112,5 t. Arbeidskontrakter uke 27, 32 og 33.

Lønn etter avtale basert på nasjonale satser. Ansatt i Porsanger kommune, kommunalteknikk og samfunnsutvikling.

 

For nærmere opplysninger ta kontakt med kontaktperson i kommunen:

Jordbrukssjef, henvendelse sendes på e-post til ingrid.golten@porsanger.kommune.no