Om prosjektet

Det er satt av midler til rehabilitering av kommunale veier. Prosjektet handler i stor grad om å håndtere overvann, samt reasfaltere.

Områder for rehabilitering:

1. Sentrumsveien. Fra kryss E6 ved FEFO til kryss Nordlysveien. 

2. Smørstadbrinken. Fra fylkesveikryss mot Klemetstad og ned bakken mot Smørstadbrinken. 

3. Torgveien. Et strekke på ca. 30-40m. 

 

I Arbeidsperioden vil det bli både redusert framkommelighet og stengt i arbeidsområdene. Det blir brukt store maskiner og lastebiler til jobben, så vis hensyn.

 

NB! Lengst nede i artikkelen er illustrasjonsbilder på hvor arbeidene blir å foregå. Arbeidsområde er omtrentlig innenfor det svarte påtegnede feltet.

Fremdrift

Planlagt oppstart er rundt 20. Juli 2024. Sentrumsveien har fått prioritet, med ferdigstillelse før skoleoppstart.

Torgveien og veien ned mot Smørstadbrinken står så for tur. Sluttfrist er satt til 27. September.

Kostnadsramme

Avsatt rundt 2millioner i budsjett.

Hvem utfører prosjektet for kommunen

Etter utlysning på doffin er LP entreprenør AS valg til utførelse av oppdraget.