A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Giella Giella
 
Snetittinger

Påskehilsen til ansatte fra kommunedirektøren

Vi er inne i en uvirkelig tid. Koronapandemien som har tatt tak i livet vårt på en måte som vi ikke hadde sett for oss før 12. mars da Regjeringen gjorde vedtak om mange nasjonale forbud, stengte skoler og barnehager mv.

Statsministeren og flere med henne har sagt mange ganger at det blir verre før det blir bedre. Det er vanskelig å se for seg hvordan utviklingen blir, men i Norge – alle kommuner og helseforetak har brukt tiden nå til å planlegge for en økt sykdomsforekomst når pandemien utvikler seg.

Slik er det også hos oss i Porsanger kommune. Jeg er imponert hvordan dere som ansatte har tatt den store jobben med å legge om til hjemmeundervisning, gi et omsorgstilbud, være på hjemmekontor, med den største selvfølgelighet er omdisponert til annen arbeidsplass og til andre arbeidsoppgaver.

Og, det viktigste av alt klargjøre oss for en økt sykdomsforekomst også lokalt.

Vi i ledelsen vet at dette ikke er enkelt, og vi er stolt over den jobben som gjøres. VI er i en tid og i en arbeidssituasjon ingen av oss har vært i tidligere. Det er mest ukjente problemstillinger og mange spørsmål som er vanskelig å svare ut – fordi svar skapes gjennom de tiltak og handlinger vi gjør i lag.

Vi har stor forståelse at dette er krevende å stå i, alle lederne er under stor arbeidspress for å gjøre nødvendig planlegging for å gi tjenester innenfor andre rammebetingelser som følge av situasjonen, og for å planlegge for tiden som kommer. Det medfører at mange av de vante strukturene ikke fungerer som i en normalsituasjon. Det lar seg vanskelig gjøre å ha personalmøter, ha normale prosesser og det er lite rom for gi svar på de spørsmål som dere har.

8. april har Regjeringen varslet at de kommer med nye beslutninger om hvordan det blir etter påske, det vil gi oss nye oppgaver å håndtere -og det vil avlede nye spørsmål og problemstillinger.

Derfor vil vi iverksette et tiltak, det er at dere som ansatte kan sende inn spørsmål til ledelsen – så vil vi svare de best mulig ut på mandag 6. april i et Teamsmøte. Her vil også kommunelege Jørn Gregersen delta med informasjon.

Jeg oppfordrer dere til å sende inn spørsmål på epost: sporsmal@porsanger.kommune.no innen mandag 6. april kl. 10 – så vi vi svare ut spørsmålene på Teams på slutten av mandagen. Det vil bli sendt ut link til møtet før helga.

Jeg vil minne oss alle på at også Porsanger kommune er satt i beredskap, Fylkesmannen i Troms og Finnmark har bedt alle kommuner sette kriseledelse. Det har vi gjort, fra 11. mars. Det innebærer at det er svært vanskelig å ha normal drift, og de aller fleste ressurser går til å håndtere koronasituasjonen.

Det preger oss alle, utfordringen er stor og det som et lag vi kan håndtere den!

Så, send inn spørsmål til sporsmal@porsanger.kommune.no.

Ha en god helg, og en god påske når den tid kommer – vi ses på Teams på mandag 6. april.

 

Med vennlig hilsen/ Dearvuođaiguin/ Ystävälissii tervheissii

Bente Larssen

Kommunedirektør