Ansatte i Porsanger kommune

Hjemmekontor

Regjeringen har forskriftsfestet regel om hjemmekontor fra og med torsdag den 25. mars: «Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig»

 • Dette innebærer at alle ansatte i Porsanger kommune skal ha hjemmekontor der det er praktisk mulig og avklares med nærmeste leder.

Møter, samlinger osv.

 • Det gjennomføres kun digitale møter.

Tjenestereiser

 • Det gjennomføres ikke tjenestereiser med mindre det er nødvendig. 
 • Det oppfordres til alternativer som eks. Webinar og teamsmøter. 

​Sykdom

Syke personer skal holde seg hjemme. Det er viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner:

Personer som kan være fysisk til stede

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ansatte, brukere og andre som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har god allmenntilstand og har negativ test for covid-19
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og www.fhi.no

Personer som ikke kan være fysisk til stede

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer. Disse personene bør testes for covid-19
 • Personer som er i karantene og isolasjon. Det er viktig at virksomheten kommuniserer dette til ansatte, besøkende, kunder og andre.
 • Det er gitt egne råd for unntak fra karantene med grunnlag i unntaksbestemmelsen i covid-19-forskriften  - se avsnittet Råd ved unntak fra hjemmekarantene - for ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Arrangementer og samlinger

«Arrangementer, tilstelninger: Det kommer mange henvendelser om kommunens smittevernmyndighet godkjenner ulike arrangementer m.m., og hvor det listes opp i detalj hva man tenker av smitteverntiltak og ber om godkjenning.

Vi ber at slike henvendelser unngås. Kunnskap om arrangementer innen kultur, idrett m.m er å finne på regjeringen.no  og på kommunens hjemmesider og fhi.no. Det er anbefalt at man selv som arrangør selv setter seg inn i reglene, og forholder seg til dette ved framtidige arrangementer. Porsanger kommune har pr medio april  21 ingen særforskrifter gjeldende. Vi forholder oss til generelle smittevernråd, forordninger og de anbefalinger som til enhver tid er gjeldende. Smittetrykket her er lavt. »

Les mer om rådene fra FHI om arrangementer og samlinger.

Følg Folkehelseinstituttets råd

 

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Det anbefales å ha tørkepapir når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ
 • Bruk hjemmekontor så langt det er mulig
 • Hold deg hjemme hvis du er forkjølt eller syk på andre måter, for å unngå å smitte andre, selv om det ikke er mistanke om eller påvist koronasmitte 
 • Unngå unødvendig reising

Hvem bør testes for koronavirus?

 • Personer som har symptomer på smitte og har vært i områder med vedvarende spredning av smitte
 • Personer som har hatt nærkontakt* med personer som har fått påvist koronavirus, og i tillegg kjenner symptomer på akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig, over 38° i feber, eller sykehistorie med feber, akutt luftveisinfeksjon, som innebærer enten kortpustethet, hoste eller sår hals.

*Nærkontakt betyr

 • pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus de siste 14 dagene
 • besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med koronavirus
 • hatt minst 15 minutters kontakt under en meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som har koronaviruset.

Det er kun personer med symptomer som blir testet. 

Pårørende til de som må holde seg hjemme

Hvis du bor sammen med en som er syk

Hvis du bor sammen med en som er syk med koronasmitte, er det viktig at du følger med på utvikling av egne symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. I så fall defineres du som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering.  Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Hvis du bor sammen med en som må holde seg hjemme, men som ikke er syk

Hvis den du bor sammen med ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og andre husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Testing lokalt

Det er ikke lenger nødvendig å gå via sin fastlege eller legevakt dersom du ønsker å bli testet for Covid-19. Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing. Ved mistanke skal du unngå kontakt med andre frem til testresultatet foreligger. Det tar normalt 2 dager.

For generelle spørsmål og råd om korona-beredskapen i Porsanger, ber vi deg sjekke helsenorge.no. På nettsiden helsenorge.no vil du også finne en chat-funksjon der du kan få direkte råd og svar på spørsmål du har om Covid-19. Folkehelseinstituttet har en publikumstelefon som er åpen for spørsmål om Covid-19 på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30 og har telefon nummer 815 55 015. 

Anbefalinger om hvem som bør testes finner du her på Folkehelseinstituttet sin side.

 • Standard koronatest, den såkalte PCR-testen, som er gratis. Prøvesvar får man ved å logge inn på Helsenorge.no hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da fremvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.  
   
 • Ønsker du en særskilt stemplet attest på at du har testet negativt mot covid-19 koster dette kr. 1000,-, og du må allerede i bestillingen oppgi at du skal ha dette utstedt.
   
 • Hurtigtest for reisende til Svalbard (inkludert Barentsburg). Hurtigtest betyr at du får svar på prøven etter kort tid. Attest på negativt prøvesvar koster kr. 1000,-. De med bostedsbevis kan søke refusjon på utgifter fra sysselmannen i etterkant: Fastboende på Svalbard kan teste seg gratis på Gardermoen og i Tromsø - Helsedirektoratet
   
 • Hurtigtest for reisende til utlandet. Prisen er i sum 1000 kroner for test og attest. NB! Det er den reisendes egen plikt å undersøke om attest på negativt prøvesvar fra hurtigtest godtas som gyldig dokumentasjon i landet man reiser til.

Vi gjør oppmerksom på at det praktiseres en køordning hvor bilene kommer inn fra nord (innkjørsel sykeavdelingen) og kjører ut mot sør. Vi ber publikum vente i bilene til det er deres tur.

Gående bes holde avstand til testteltet inntil det er deres tur. Gående og kjørende tilhører samme kø. Vi ber om forståelse for at det kan være vanskelig å vite hvem som er nestemann i køen. Det vil derfor være en egen køvakt tilstede for å veilede de oppmøtte de dagene det gjennomføres mange tester.

NB! Alle som skal teste seg må ha på munnbind og ha med legitimasjon.

Åpningstider og pris for testing i helg

Ukedager: 13.00-14.00.

Helgedager: stengt
For hurtigtest og attest i helg må det avtales med legestasjonen på forhånd. Pris for test/attest i helg er kr. 1000,-.

Prøvesvar
Prøvesvaret får man ved å logge inn på Helsenorge.no, hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da fremvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.

Vanlige symptomer på koronasmitte

 • Luftveisinfeksjon
 • Feber 
 • Sår hals
 • Lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste.

Vaksineringsstatus

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinen er gratis og er frivillig å ta. Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.
Det er viktig at befolkningen er klar over at useriøre aktører kan utnytte situasjonen og tilby vaksiner mot betaling. Det er kun kommunene som får tildelt vaksine og kan tilby innbyggerne vaksinasjon.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronavaksinering fra folkehelseinstituttet:

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Status på koronavaksineringen i Porsanger kommune pr 18.08.21

Pr 17/8 har 82.1 % av innbyggerne i Porsanger over 18 fått første dose. Vaksineteamet oppfordrer de som ikke har registrert seg til å ta kontakt med legestasjonen på tlf 78 46 00 40 så raskt som mulig.

Uke Antall: dose 1 Antall: dose 2 Status
11 42   Gjennomført
12 66   Gjennomført
13 0 0  
14 120 18 Gjennomført
15 138 0 Gjennomført
16 120   Gjennomført
17 114 42 Gjennomført
18 138   Gjennomført
19 63   Gjennomført
20 0 120 Gjennomført
21 0 144 Gjennomført
22 90 174 Gjennomført
23 66 108 Gjennomført
24 96 72 Gjennomført
25 138 54 Gjennomført
26 174 0 Gjennomført
27 118 8 Torsdag/Fredag
28 18 102 Torsdag
29 312 Gjennomført
30 552 Gjennomført
31 324 Gjennomført
32 156 Gjennomført
33 168 Gjennomført
34 810  
35 Usikker leveranse  

Leveranse av vaksiner varsles ca en uke fram i tid.

Oppdatert informasjon om distribusjon finnes her: (Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr - FHI).

Prioriteringsgrupper Aldersgrupper Status
1 Institusjoner Fullført
2 85+ Fullført
75-84 år Fullført
4 65-74 år og personer mellom 18-64 med høy risiko Fullført
5 55-64 år med underliggende sykdommer
Dose 1 gitt
6 45-54 år med underliggende sykdommer Dose 1 gitt
7 18-44 år med underliggende sykdommer Dose 1 gitt
8 55-64 år Dose 1 gis uke 25
9 45-54 år Innkalling startet til dose 1
10 18-24 år / 40-44 år Kartlegging pågår
11 25-39 år Kartlegging pågår

Pfizer:

Pfizer-vaksinen settes i to doser med 6 ukers intervall til og med prioriteringsgruppe 7. I prioriteringsgruppe 8-11 settes den med intervall på ca 12 uker. 

For mer informasjon: Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - FHI

 

Innkalling til vaksinasjonstime

Dersom du har registrert deg her vil vaksinasjonsteamet ta kontakt med deg for å avtale time. Det vil også komme tilbud om drop-in.

De som ikke har registrert seg for vaksine, kan ta kontakt med legestasjonen på tlf 784 60 040 eller møte opp på annonserte drop-in dager.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen, klikk her!