Etter sommerferien er bassenget blitt utsatt for smuss. I den forbindelse vil driftspersonell fra kommunen iverksette tiltak denne uken (uke 33). Dette vil medføre prøvetaking av bassengvannet som vil analysers tidlig uke 34. Om vannkvaliteten viser gode verdier vil bassenget åpnes mot slutten av uke 34. 

Vi beklager til alle som blir berørt av denne uønskede hendelsen og kommunen vil oppdatere status på dennes saken så fort vi har svarene på prøvetakingen.