- Denne øvelsen er først og fremst Forsvarets måte å vise tilstedeværelse på, og prioriteringen Finnmark har. Vi viser evne og vilje til å forsvare landsdelen med alle ressurser, sier sjef for Brigade Nord, Pål Berglund, og fortsetter:

- Dette er også vår måte å vise reaksjonsevne og evne til samvirke der vi synkroniserer og koordinerer beredskapen vår med andre deler av Hæren og Forsvaret.

Berglund suppleres av sjef for Finnmark landforsvar (FLF), Tomas Beck:

- De siste årene har Hæren bygget seg opp i vår nordligste landsdel. Aktiviteten vi har her er et resultat av politisk vilje og beslutninger om å satse på tilstedeværelse i Finnmark, sier Beck.

Brigaden skal blant annet øve på å frakte store mengder materiell og personell fra både Troms og Østlandet på kort tid.

Kampluftvern til Finnmark

Som en del av øvelsen vil blant annet Artilleribataljonens nyanskaffede kampluftvern bli med til Finnmark, for første gang. Luftvernsystemet NASAMS 3 er utviklet av Kongsberg Defence & Aerospace, og beskytter blant annet Det hvite hus i Washington.

-Moderne kampluftvern er helt avgjørende for å være troverdige, kunne forsvare egne styrker og beskyte en motstanders luftstyrker. Vi tar med oss vårt eget luftvern til Lakselv og Porsangmoen, sier Berglund, som også stiller med stridsvogner og pansrede personellkjøretøy i Alta.

Brigaden stiller med soldater fra Telemark bataljon, 2. bataljon, Stridstrenbataljonen, Sambandsbataljonen, Panserbataljonen, Sanitetsbataljonen og militærpolitikompaniet. Cirka 450 totalt.

Med på øvelsen er også Porsanger bataljon tilhørende FLF. Selv om de er midt i en periode med opptrening av nye rekrutter, deltar bataljonen med kapasiteter som til enhver tid er klare til å løse oppdrag i Finnmark, forteller bataljonssjef Ronny Bratli.

Følg med i trafikken

Det vil det være et godt synlig militært fotavtrykk langs E6 mellom Indre Troms, Alta og Lakselv hele denne uken.

Hæren oppfordrer alle som skal ferdes langs E6 på denne strekningen til å være ekstra oppmerksomme akkurat denne uken.