Vi oppfordrer publikum til å benytte telefon, e-post og digitale møter i kontakt med oss. Du finner også mye informasjon på våre hjemmesider.  Publikum kan booke møter med mange av våre saksbehandlere ved å klikke her!

Rådhuset har åpningstid fra kl. 09.00-14.00. Offentlig servicekontor har telefon- og åpningstid fra kl. 09.00-14.00, telefon 78 46 00 00. Du kan også sende e-post til postmottaket ved å klikke her!

Følg gjeldende anvisninger dersom det er behov for oppmøte på rådhuset. Vi ber publikum om å forhåndsavtale besøk/time før du kommer. På den måten blir det enklere å gjennomføre nødvendige smittevernrutiner. Vi gjør oppmerksom på at vi kommer til å loggføre deres besøk i 14 dager. Bakgrunnen for dette er en eventuell smittesporing ved koronasmitte. 

Porsanger kommune oppfordrer for øvrig alle til å følge myndighetens råd og anbefalinger, og minner alle om viktigheten av å ivareta basale smittevernregler som å holde avstand og ivareta god håndhygiene. Har du symptomer, vent med å besøke oss til du er frisk.
På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider finner du informasjon om smittevern og hvorfor det er viktig å holde avstand.