Vaksinerte personer som ikke bruker smarttelefon, PC eller nettbrett kan bestille sitt koronasertifikat via brev i post. Man kan også ringe informasjonstelefonen for korona og får tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er de som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand. Kilde: HelseNorge. 

Mer informasjon om hvordan man bestiller koronasertifikat i posten finner man på Helsenorge eller Folkehelseinstituttets nettsider.
 
Skjema for bestilling av koronasertifikat finner du her.
 
Del gjerne denne informasjonen med personer dere tenker ønsker å bestille sitt koronasertifikat via posten.