Siste åpningsdag før ferie: Torsdag 11. juli 2024 kl. 11:00-15:00.

Første åpningsdag etter ferie: Mandag 12. august 2024 kl. 11:00-15:00.

Biblioteket ønsker alle god sommer.