Vi går over til nytt biblioteksystem og på grunn av dette vil vi måtte holde stengt hele uke 17.

Mandag 29. april skal vi være tilbake med nytt system og nye hjemmesider.