A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Billefjord barnehage

Billefjord Barnehage - Sjøsamiske Oppvekstsenter

Generell informasjon

Billefjord Sjøsamiske barnehage er en 1-avdelings barnehage som administrativt ligger under Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter. Driftsspråket i barnehagen er samisk, men der ikke et krav at foresatte skal beherske samisk.

Barnehagen tar imot barn i aldersgruppa 1 - 6 år.

Hovedmålet for barnehagen er å revitalisere og styrke bruken av samisk språk samt å formidle sjøsamisk kultur, levemåte og verdier. Dette gjøres gjennom lek og i alle rutinesituasjoner i løpet av dagen.

Kontaktinformasjon

Adresse:

E-post: Billefjord Skole: billefjord.skole@porsanger.kommune.no
E-post pedagogisk leder: sara.stodle@porsanger.kommune.no

Styrer : Anette Eliassen

Telefon barnehage: 78 46 31 09

Åpningstider

Kl. 07.00 - 16.15 mandag - fredag.
Barnehagen har vanligvis sommerstengt i 4 uker.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er i hht. nasjonal makspris satt regjeringen. Denne finnes til enhver tid oppdatert på UDIR sine sider.

Betaling for kost kommer i tillegg.

Søknadsfrist

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. april hvert år. Porsanger Kommune foretar også løpende opptak gjennom hele barnehageåret så fremst det er kapasitet i barnehagene. Søknader til Billefjord sjøsamiske oppvekstsenters barenhage sendes direkte til barnehagen i Billefjord.