Det er oppdaget jordfeil rundt barnehagen og kraftlaget holder på med feilsøking.