Fra høsten av blir det billigere SFO for elever på 1. trinn

For skoleåret 2022/2023 har regjeringen innført 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. 

Tilbudet blir dermed rimeligere for de med 100% plass og 60% plass.

100% plass = 5 dager i uken

60% plass = 3 dager i uken

I skolenes ferier kan de 12 timene fordeles annerledes, etter avtale med den enkelte SFO.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om SFO kan du kontakte skolene direkte, eller ta kontakt med oppvekstadministrasjonen.