I forbindelse med markeringen av frivillighetens år 2022, inviteres lag og foreninger i Porsanger kommune til å delta. Vedlagt er et forslag til aktiviteter for gjennomføring av frivillighetens år. Porsanger kommune ber de lag og foreninger som ønsker å bidra til gjennomføringen av Frivillighetens år 2022 å sende inn forslag til aktiviteter som kan være aktuelle.

På nasjonalt nivå vil året vil være fylt med en rekke signalarrangementer som blant annet Sykkelturen 2022 og Friluftslivets uke, VÅR DAG, små og store markeringer fra nord til sør – både fysisk og digitalt. Målet med året er å synliggjøre det som allerede finnes der ute i lokalmiljøene. Den offisielle og nasjonale åpningen av Frivillighetens år 2022 er på FNs dag for frivilligheten 5. desember 2021.

Frivillighetens år 2022