Dette er et ledd i forskjønnelsen av våre nærområder - vi gleder oss til å sette farge på bygda igjen!