Våre elever er gode på å samarbeide på tvers av alder og fag. De er kreative og bruker ofte nærmiljøet som arena for læring.

Det tre-kulturelle står i fokus for mye av vår undervisning. Vi har høyt fokus på trivsel både blant elever og lærer.

Vi har et godt profesjonsfelleskap og jobber mye med utviklingsarbeid, for å være en god skole for alle elever.