Hva har politikerne vedtatt?

Den 24. mars, vedtok formannskapet i Porsanger kommune å akseptere IMIDIs anmodning om å bosette 50 flyktninger fra Ukraina.

Vedtaket er i tråd med vedtaket som ble fattet i formannskapet 8. mars, hvor det ble gjort klart at

«Porsanger kommune vil vise vår sympati og støtte ved å stille opp for det ukrainske folk. Vi har stilt opp for mennesker fra krigsrammede områder tidligere, og vi har en befolkning med både hjerte og vilje til å hjelpe mennesker i nød.»

 

I "Ordførers hjørne" fra 25. mars kan du lese mer om hva ordfører har å si om bosettingen.

Jeg har hørt at vi skal ta imot flere enn 50! Hva er riktig?

Porsanger kommune har sagt ja til å bosette 50 flyktninger i løpet av 2022. Dette er mennesker som skal bli innbyggere her, med alt det medfører. Bosatte flyktninger har krav på introduksjonsprogram, norskundervisning, skole- og barnehageplass til barn, hjelp til livsopphold osv. Kommunen vil få utbetalt et integreringstilbud for hver person vi bosetter som skal gå til å dekke disse utgiftene.

I tillegg til bosettingsplasser, kan det også oppstå behov for akutt innkvartering av flyktninger som er i ferd med å få behandlet asylsøknaden sin. Disse vil være her kun frem til man finner en mer varig løsning. Om de skulle få opphold blir de ikke nødvendigvis bosatt i Porsanger. Forpliktelsene som kommunen har for bosatte flyktninger, gjelder ikke for akuttplasserte. 

 

Hva gjøres i kommunen?

For å kunne ta imot flyktningene på en god og skikkelig måte, må kommunen ha kapasitet til å skaffe boliger, sørge for helsetjenester, skole, barnehage, norskopplæring og voksenopplæring. Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe som består av representanter fra alle kommunale sektorer. Gruppen ledes av oppvekstleder, og skal kartlegge den overordnede situasjonen.

Hva kan du gjøre som innbygger?

Noen innbyggere har allerede henvendt seg til kommunen for å spørre om de kan bidra med noe. Arbeidsgruppen holder fremdeles på med kartlegging, og det er ikke sikkert at vi kan svare på akkurat ditt spørsmål enda.

Kommunen kommer til å informere ut til både innbyggerne og internt i organisasjonen, etter hvert som arbeidsgruppen sitt arbeid skrider frem. Vi ber om forståelse og tålmodighet, og kommer tilbake med mer informasjon når veien videre er staket ut. Så følg med!