BUA står for barn, unge og aktivitet. BUA jobber for at alle skal ha mulighet til å delta i aktiviteter på fritiden og på skolen. Derfor kan man  låne utstyr hos oss til mange aktiviteter. Det er gratis å låne utstyr, og vi lover at utstyret er både nytt og i god stand. 

Selv om ordningens hovedmålgruppe er barn og unge, kan alle låne utstyr gjennom BUA. Det eneste en trenger er å opprette en låneprofil her. Lånetakere under 18 år har ikke mulighet å lage en egen profil, men kan registreres som en medlånetaker på foreldre/foresattes profil. På den måten kan alle bruke BUA for å låne det de trenger. 

 

Lurer du på hvilket utstyr vi har? Eller trenger du kanskje å låne et par skøyter, truger eller ski? Gå inn på www.bua.no og finn BUA Porsanger i kartet. Der finner du informasjon om BUA Porsanger, du kan se hvilket utstyr vi har og du kan legge inn en reservasjon på utstyr du trenger (reservasjoner kan gjøres 2-14 dager før lån, og første mann til mølla-prinsippet gjelder). 

 

Vi holder til i lagerbygget bak hybelbygget i Lakselv. Adressen er Idrettsveien 8, og enkleste adkomst vinterstid er på bena fra hybelbyggets parkering!