Til informasjon er det frem til påske fortsatt mulighet til å avtale time for vaksinering covid-19 på apoteket mandag - fredag mellom kl. 09.45 - 15.30. Det tilbys både Phizer og Moderna. Vaksinen er gratis.

I perioden 14.4. - 27.4.22 vil det ikke være tilbud om vaksinering, og de som ønsker dose 1 eller innfrir intervall for dose 2 og 3 anmodes derfor om å bestille time før påske. 

Time kan bestilles via Helseboka eller på telefon 78 46 55 30.

Pasienter som av særlige grunner må ta vaksinen hos kommunen bes ta kontakt med sin fastlege. 

Dette til informasjon.