PPG lea gielddaidgaskasaš bálvalus. Bearalváhki, Gáŋgaviika, Lágesvuotna, Muosáid ja Porsáŋgu leat eaiggátgielddat. Váldokantuvra lea Leavnnja ráđđeviesus vuosttaš gearddis. Porsáŋggus leat guokte fágavirggi. Dasa lássin lea jođiheaddji, kántuvrrabargi ja 1/2 logopedavirggi mat gokčet eaiggátgielddaid.

PPG bálvalus lea mánáide gaskal 0-16 jagi ja ollesolbmuide geat ožžot ollesolbmuidoahpahusa.

Min neahttasiiddus gavnnat oktavuođadieđuid ja čujuhusskovi.

Oktavuođadieđut

Jođiheaddji: Irene Fiskergård
Tlf. 48 50 42 38
Kantuvrra tlf. 78 46 04 67