Porsanger kulturskuvla lea kultuvrralaš hutkái- ja gelbbolašvuođaguovddáš. Kulturskuvla oassálastá eanaš kulturdoaluin mat nannejit kultureallima gielddas. Kulturskuvllas lea musihkaoahpahus Leavnnjas, Bissojogas ja Billávuonas, ja bagadeapmi- ja láidesteaddjibálvalus. Kulturskuvla lea eaktodáhtolaš fálaldat gieldda ásside, earenoamážit mánáide ja nuoraide.

Bargit

Kulturskuvllarektor Irene Persen tlf. 95 87 18 79 - oahpaha gitára ja piano čuojahit, oahppikoara ja musihkkaterapiija.

Jens Lühr - oahpaha piano ja doaresnjurgona čuojahit ja musihkkateoriija.

Berit Thomassen - oahpaha govvadáidda.

Diehtojuohkingihpa

Ohcanskovvi

Máksinmearri

KULTURSKOLEN - DIVAT

2018

vanlig elevkontingent pr halvår

1436

elevkontingent voksne pr. halvår

1763

kontingent for elever i musikkbarneh. pr halvår

1096

Elevplass i barnekor pr halvår

1096

Salg timer til voksenopplæringskurs pr time

534

Salg av timer - andre kurs

438

instrumentleie pr halvår

360

Leie av øvingslokaler lag/foreninger Pr. time

78