Kommunen har kun ansvaret for kommunale veier, gater, en del fortau samt gang- og sykkelveier. Private veier, borettslags- og velveier samt felles avkjørsler er private ansvar. Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene. E6 er Statens Vegvesens ansvar. Feil og mangler på disse veiene meldes til vegtrafikksentralen på telefon 175.

Veiavdelingen i kommunen tar gjerne imot meldinger om forhold innenfor kommunens ansvarsområde. For at tilbakemeldingen skal gå så fort og effektivt som mulig, ber vi deg å sjekke hva slags vei det er slik at henvendelsen sendes til rett mottaker.