Riks- og fylkesveier

Det er Statens vegvesen som har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveinettet. På riks­veier er det høyere standard, mens standarden for strøing og brøyting av fylkesveier er omtrent den samme som for prioriterte kommunale veistrekninger. Veiene er delt inn i vinter­driftsklasser og definerer standarden veiene skal ha om vinteren, og hvor ofte det skal brøytes og strøs. Hvor mye trafikk en vei har, avgjør når og hvor ofte den skal brøytes og strøs. Her kan du lese mer om vinter­drift av riks- og fylkesveier.  Vegvesenet har Mesta som hovedentreprenør for både vinter- og sommerdrift på alle riks- og fylkesveier. Vegvesenet kan kontaktes på telefon 175.
 

Kommunale veier

Driftsavdelingen er ansvarlig for å sørge for brøyting, strøing og salting av de kommunale veiene. Innsatsen innrettes etter værvarsler og observasjoner. Tjenestene omfatter også interne adkomster til skoler, barnehager og offentlige bygg.

Brøyting iverksettes når det har kommet 10 cm snø på prioriterte steder og strekninger, dvs. ved skoler, barnehager, viktige samleveier og bussruter. Deretter blir uprioriterte strekninger tatt. Brøyting utføres hovedsakelig innenfor vanlig arbeidstid.

Når det varsles større snøfall eller når det forøvrig er naturlig å sette inn tidlig innsats på brøyting, igangsettes brøyting før grensen på 10 cm snødybde.

Det kan ikke forventes at alle veier er brøytet om morgenen eller tidlig på dagen.  På enkelte dager når det kommer snø av betydning, kan det bli problematisk å ta seg fram.

Som innbygger håper vi at du har forståelse for at

Brøytebilsjåførene prøver å ta hensyn til innkjørsler og private veier. Huseiere må likevel regne med brøytekanter foran innkjørsel og må selv fjerne snøen uten at den legges ut i veien igjen.

  • Biler skal ikke parkeres eller hensettes i kjørebanen til hinder for brøyting og strøing. 
  • Eiendommer langs kommunal vei må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsel og areal, f.eks gressplen.
  • Innbyggerne må selv fjerne brøytekant ved egen innkjørsel.
  • Snø fra egen eiendom skal ikke legges i offentlig veigrunn.
  • Privat vegetasjon må fjernes dersom denne henger ut i kommunal veigrunn og kan hindre brøytebiler, annen kommunal drift eller allmenn ferdsel.      

Generelt

Brøytestikk er svært viktige for sikkerheten til sjåføren og andre bilførere. Vi oppfordrer til at brøytestikkene må få stå i fred.

Vis tålmodighet og kjør forsiktig.