Apotehkas lea dal vejolaš diŋgot áiggi boahkuheapmái beassážiid rádjai. Áiggi sáhttá diŋgot vuossárggas bearjadahkii dii. 09.45 – 15.30. Apotehka falla sihke Phizer ja Moderna. Boahkuheapmi lea nuvttá.

Gaskkal 14.4. - 27.4.22 ii leat vejolaš oažžut boahku. Sii geat áigot vuosttáš, nuppi dahje goalmmát boahku berrejit diŋgot áiggi ovdal beassážiid.

Áiggi sáhtát diŋgot  Helseboka bokte dahje telefovdna 78 46 55 30.

Jus lea dárbu boahkuhit doaktára luhtte, váldde oktavuođa du fástadoaktáriin.