FUOM!! OBS!!
Søndag 4. februar holdes det samisk/norske gudstjenester i forkant av Samefolkets dag / Sámi álbmotbeaivi.
Sotnabeaivi guovvamánu 4.b 


Billávuona girku tii. 11.00 Sámi/dárogielat ipmilbálvalus Sámeálbmotbeaivvi oktavuođas. Proavás Egil Lønmo. Dulka Berit Frøydis Svineng Johnsen. Urgočuojaheddji Halvdan Nedrejord. Mu girkogirje juohkin.
Billefjord kirke kl. 11.00 Samisk/norsk gudstjeneste i forkant av Samefolkets dag Prost Egil Lønmo. Tolk Berit Frøydis Svineng Johnsen. Organist Halvdan Nedrejord. Utdeling av min kirkebok til barn.
 

Skuvvanváre girku tii. 15.00 Sámi/dárogielat ipmilbálvalus Sámeálbmotbeaivvi oktavuođas. Proavás Egil Lønmo. Dulka Berit Frøydis Svineng Johnsen. Urgočuojaheddji Halvdan Nedrejord.
Skoganvarre kirke kl. 15.00 Samisk/norsk gudstjeneste i forkant av Samefolkets dag. Prost Egil Lønmo.Tolk Berit Frøydis Svineng Johnsen. Organist Halvdan Nedrejord.

 

Kan være et bilde av tekst som sier 'Skoganvarre bygdelag Inviterer til markering av Samefolkets dag Tid: 6.februar 2024 fra kl. 15.30 Sted: bygdehuset Skoganvarre Pả menyen stảr tradisjonell samisk mat. Reinkjott, tunger, gompos og margebein Kaffe og kaker Loddsalg Bygdelaget gnsker alle hjertelig velkommen.'

 

Kan være en illustrasjon av tekst som sier 'Sámi álbmotbeaivve Mearrasiiddas Guovvamánu 6. beaivve gaskkal dii. 14.00 ja 18.00. Mii vuovdit mállásiid, gáhkuid ja káfe. Bures boahtin buohkaide! 6. februar kl. 14.00 18.00. Vi selger middag, kaker og kaffe. Velkommen! Mearrasiida Lágideaddjit/arranggrer: Mearrasiida ja/og Kapellforeningen'