Vår entreprenør har gjort en fremragende jobb og har avdekt de fleste feilene. Nå skal lysene fungere i de fleste områdene. 

Det er fortsatt utfordringer på veilysne på E-6 fra FeFo til rundkjøringen. Her vil man forstsette feilsøking i morgen.