Dette er Porsanger kommunes delegeringsreglement. Her finner du en oversikt over hvem som har fått delegert myndighet. Delegering er inndelt etter lovhjemmel  og delegering er inndelt etter organisasjonsstruktur. Her finnes beskrivelser for de oppnevnte organer som Porsanger kommune har. 

Delegasjonsreglement, se her.