Dát personsuddjenjulggaštus addá lagat dieđuid das movt Porsáŋgu gielda meannuda persondieđuid olbmuid birra iežas doaimma siskkobeale ja olggobeale.

Porsáŋggu gielddas lea ovddasvástádus das ahte persondieđuid meannudeapmi nu go dán julggaštusas čilgejuvvo dávista personsuddjennjuolggadusásahussii, persondiehtoláhkii ja gullevaš láhkaásahusaide.

Persovdnasuodjalusláhka

Personvernerklæringen er i henhold til EU's forordning for personvern (GDPR). Se hva dette innebærer på Datatilsynets nettsider.

Persovdnadieđuid meannudeami ulbmil

Opplysninger du fyller inn oversendes elektronisk til Porsanger kommune.  Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandling av din henvendelse.

Porsanger kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn.  Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person.  Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema.  Alle personoppysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder.  Fødselsnummer vil aldri vises på offentlige tilgjengelige dokumenter.

Persovdnadieđut

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg.  Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Dieđuid vurken

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, Porsanger kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.  Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Porsanger kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon.  Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i bl.a. nettbankene.

Riekti oaidnit ja sihkut persovdnadieđuid

Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn.  Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene slettet eller korrigert.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er nok nok ivaretatt, vil du kunne benytte elektronisk skjermdialog.  Du må da ta kontakt med Servicekontoret, jfr. informasjonen nedenfor.

Ahkemearri

Du bekrefter at du er over 18 år.

Henvendelser

Porsanger kommune har etablert Personvernombud som du kan kontate hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.  Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.  Personvernombudet kan nås via telefon 90 68 98 38. Eventuelle spørsmål vedrøende denne personvernerklæringen kan rettes samme sted, evt. til e-post.

Som personvernombud i Porsanger kommune er oppnevnt Bjørn Nilsen.