Dette er digital post

En digital postkasse er en tjeneste på internett som kan ta imot og oppbevare post fra kommunen og andre offentlige instanser på en sikker måte. Med en digital postkasse bidrar du også til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport. Samtidig er du med å skåne miljøet.

Her er en nyttig video om digital post:

 

Digitale brev til virksomheter og organisasjoner

Porsanger kommune sender ut post digitalt og sikkert med KS-løsningen SvarUt direkte fra saksbehandlingssystemer til næringsdrivende og virksomheter registrert i Enhetsregisteret. Denne posten kommer i virksomhetens postkasse i Altinn.

Slik åpner og leser du posten din

Virksomheten får varsling på SMS eller e-post om at det ligger brev fra Porsanger kommune i meldingsboksen. Denne varslingen sendes til kontaktinformasjonen du har registrert i virksomhetens Enhetsprofil i Altinn. I "Enhetsprofilen" kan virksomheten legge til inntil 20 egenopprettede kontakter.

Bruker du Altinn, logger du deg inn og velger å representere virksomheten. For å lese brev fra Porsanger kommune må du ha rollen «post/arkiv». Denne rollen er forhåndstildelt til blant annet daglig leder og styrets leder i virksomheten, men kan også delegeres til andre.

Se denne veilederen om hvordan delegere roller og rettigheter i Altinn for din virksomhet slik at rett person kan åpne og hente ut post fra kommunen. Da kan din virksomhet bedre utnytte gevinsten med rask, digital postgang.

Virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot digital post. 

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice.

Tjenesten leveres av KS og er felles for kommune-Norge. 

Har du problemer med å åpne posten?

Vi har fått meldinger om at noen mottakere ikke får åpnet posten fra det offentlige. Det gjelder spesielt post som leveres i Digipost og gjerne for de som har iPhone eller iPad og som bruker Digipost-appen. Men samme problem kan også oppstå i e-Boks og på andre mobiltelefoner og nettbrett.

Vårt råd er da å unngå å bruke appen. Bruk heller en vanlig nettleser og gå til www.digipost.no dersom du bruker Digipost eller www.e-boks.no for de som bruker e-Boks.

Har du tilgang til en PC er det ofte den beste løsningen for slik post.

Husk at du alltid må logge inn via ID-porten, ikke med brukernavnet og passordet som du kanskje bruker for å få post fra private avsendere.

Vi kan dessverre ikke sende deg posten på annen måte. Vi bare formidler posten, omtrent som postmannen gjør med vanlige brev. Dersom du har behov for å få brevet på annen måte må du kontakte avsenderen. Hvem som er avsender ser du i varselmeldingen du har fått.

Lykke til!

Digitale brev til innbyggere

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt.

Brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post fordi det ikke er sikkert nok. I e-Boks og Digipost sender det offentlige brevene kryptert, og de lagres på en sikker måte slik at det bare er du som har tilgang til din egen post.

Det er gratis å opprette digital postkasse, og du kan åpne og lese posten din både på datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Du får varsel på SMS eller e-post når du har mottatt et nytt brev, og du kan lagre posten så lenge du ønsker. Du får ikke reklame i den digitale postkassen din. 

Med en digital postkasse hos e-Boks eller Digipost kan du også motta digital post fra private virksomheter samme sted som du mottar post fra det offentlige.

Slik skaffer du deg en digital postkasse

  • Finn fram din elektroniske ID (e-ID), for eksempel din BankID.
  • Velg enten Postens Digipost eller e-Boks. 
  • Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse. 
  • Du mottar så en SMS fra Difi som bekrefter ditt valg av postkasse. 

Les mer om Digipost og om e-Boks. 

Slik åpner og leser du posten din

Når du har opprettet digital postkasse, og Porsanger kommune har sendt post til deg får du varsling på SMS eller e-post til kontaktinformasjonen som du har registrert i e-Boks eller Digipost. 

Deretter kan du logge deg inn på din digitale postkasse, lese brevet og eventuelt laste det ned (PDF) fra meldingsboksen din. 

Velger du digital postkasse vil du ikke lenger få brev sendt hjem til deg i vanlig post.

Dersom du IKKE har valgt digital postkasse vil du fortsatt få offentlig post gjennom Altinn. Hvis det går mer enn to dager før du har lastet ned brevet i Altinn, blir det skrevet ut på papir og sendt hjem til deg i vanlig post. 

Vil du ikke ha digital post?

Ønsker du å reservere deg mot å motta posten digitalt, kan du gjøre dette på norge.no/nb/reservasjon. Du vil da fremdeles få posten på papir.

Reservasjonen gjelder kun for privatpersoner.