Det blir ny drop-in vaksinering Covid-19 som følger:

Dato 9. desember 2021
NB:Sted Sportshallen/ aulaen - inngang til kultursalen
Klokken 1000 - 1500
Hvorledes Drop-in, ingen timebestilling 

 

Hvem kan få vaksine denne dagen?:

Gruppe

Dose

Merknad

 12 -15 år

1

Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år (pdf). 

For yngre barn må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldreansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 år skal høres ut fra alder og modenhet og deres mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. Samtykkeskjema finner du her.

16 -17 år

1 og 2

Husk at det må ha gått minst 8 uker mellom dose 1 og 2. 

De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For yngre barn (inkludert de som er født i 2005, men ikke enda har fylt 16 år), må det innhentes samtykke fra foresatte. Ved felles foreldre-ansvar må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på. Vaksinering er frivillig. Samtykkeskjema finner du her.

 18 - 64 år

1 og 2

Husk at det må ha gått minst 21 dager mellom dose 1 og dose 2.

NB: det tilbys ikke dose 3 til 45+ denne dagen. 

Personer med brev
fra spesialist-helsetjenesten

3

Husk å ta med deg dokumentasjonen fra spesialisthelsetjenesten, og at det må ha gått mer enn 4 uker siden du fikk dose 2.

65 år og eldre

1, 2 og 3

Husk at det må ha gått mer enn 21 dager mellom dose 1 og dose 2, samt minst 5 måneder mellom dose 2 og dose 3.

Alle ansatte i helse- og omsorgstjenester

1, 2  og 3

 Husk minimumsintervaller mellom dose 1 og dose 2:
- for Pfizer minst 21 dager
- for Moderna minst 28 dager
- ved kombinasjon av disse minst 4 uker
 
Det må ha gått minst 5 måneder mellom dose 2 og 3. 

 

Til orientering er det nasjonalt besluttet at det skal tilbys dose 3 også til aldersgruppen 18 – 64 år, men det er ennå ikke kommet endelige anbefalinger på hvordan dette skal gjennomføres i kommunene og målgruppene ovenfor vil derfor prioriteres frem til årsskiftet. Det vil komme informasjon på kommunens hjemmeside når det settes opp tilbud til nye målgrupper. 

Er du syk skal du ikke møte til vaksinering. Du finner mer informasjon om Koronavaksineringsprogrammet her.

Dersom du vet av personer i målgruppene som ikke benytter sosiale medier, ber vi om hjelp til at denne informasjonen videreformidles.

Velkommen til vaksinering - det vil være mulig å registrere seg for vaksinering helt til kl. 1500. Husk å ta med legitimasjon.