Duhkoraddanbottut leat leaskavahkkuid, distaga/máŋŋebargga ja duorastaga dii. 17-18.30. 

Distaga/máŋŋebargga mánáide gaskkal 0 - 6 jagi ja duorastaga mánáide gaskkal 7 - 12 jagi. 

Eambbo dieđut: Facebook