Porsanger kommune har et lager av jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i kommunen, samt plan for distribusjon til denne målgruppen dersom det blir nødvendig. Private husholdninger kan kjøpe disse på apotek og inkludere det i sin egenberedskap

 

Nasjonale myndigheter gir informasjon og råd til innbyggerne i samfunnssikkerhetsspørsmål, og har uttalt følgende vedrørende bruk av jodtabletter :

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten og på grunn av atomreaktorer i våre naboland .

Ved et alvorlig uhell med ett av disse kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter. På grunn av den store geografiske avstanden til Ukraina er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.

 

Du kan lese mer om dette på regjeringen sin nettsider.