Norge er et av verdens mest trygge samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Vi er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett, og nettopp det er vår største sårbarhet. De siste årene opplever vi katastrofer kommer nærmere og blitt mer reelt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. DSB har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet eksempler på hva et beredskapslager hjemme kan inneholde for å klare deg i minst tre døgn.

Hva er egenberedskap

Ved uønskede situasjoner er belastningen på nødetater og offentlige og private hjelpeapparater stor. For å avlaste nødetater og hjelpeapparater er det en rekke tiltak du og jeg kan gjøre. Egenberedskap er tanken om at dersom noe uforutsett skjer, som på en eller annen måte forstyrrer din hverdag, så tar du ansvar for din egen situasjon og så langt det er mulig klarer deg selv. Kapasiteten til å ta vare på de mest sårbare styrkes av at flere er i stand til å ta vare på seg selv i en periode.

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap. Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.