Det er ved en feil noen som har mottatt skattesedel to ganger på fritidseiendom og eiendomskattesedel for 2022, dette er korrigert og det er sendt ut grunnlag for 2024. I medhold av eiendomsskatteloven er det anledning til å fremsette klage som må framsettes skriftlig og sendes innen 6 uker etter at skatteyter har mottatt skatteseddel.

Fakturering av eiendomsskatt for 2024 faktureres fra februar måned og de med månedlig faktura vil få eiendomsskatt for januar og februar på faktura februar.