Som informasjon til kommunens innbyggere orienteres med dette om at også kommunens helse og omsorgsavdeling iverksetter bruk av elektronisk post ut tjeneste. Ordningen iverksettes i løpet av uke 24.

I praksis betyr dette at vedtak og andre henvendelser til brukere av våre tjenester ikke lenger sendes ut i papirversjon, men vil sendes mottaker elektronisk via Altinn. I Altinn kan mottaker umiddelbart etter utsendelse åpne og lese tilsendt dokument, som betyr at tiden fra et vedtak sendes ut og til du har det tilgjengelig vil bli vesentlig redusert. For innbyggere som ikke benytter seg av elektroniske løsninger, eller ikke åpner dokumentet i Altinn innen 2 dager fra mottak, vil brevet automatisk genereres til papirversjon og sendes til din postkasse. Det kan som et tips være lurt å legge inn varsling i Altinn, slik at du mottar sms eller e-post når det kommer nye dokumenter til deg i Altinn.