Grunnet høy vannstand som har begynt å grave ut veibanen er det fare for at den kan kollapse. Det vil bli satt opp veisperring og veien stenges inntil videre.  

 

Du kan selv gjøre flere tiltak for å begrense mulige skader:

  • Alle kan bidra til at bekkeinntak, sluk, kummer, veigrøfter, stikkrenner, kulverter og rister er åpne og ikke går tett. Fjern is og snø, store kvister, gjenstander, grus og sand som kan hindre vannet i å renne fritt. Pass på at snømengder og is ikke demmer opp vannet. Lag eventuelt dreneringskanaler slik at vannet følger laveste punkt. 
  • Vær oppmerksom på at bekker plutselig kan endre løp. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring.
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, garasje eller første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
  • Båt, bil, campingvogn, rundballer, løse gjenstander eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre flomutsatt område.