Lill Tove Fredriksen, Biret-Jon-Risten-Kirste-Hanna Lill Tove, er førsteamanuensis i samisk litteratur ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er født og oppvokst i Porsanger. I 1999 tok hun hovedfag i samisk litteratur. Hoivedfagsoppgaven har tittelen: Porsáŋggu lávlagat. Mearrasámi lávlunárbevierru ja olmmošlaš reaškinkultuvra. Oppgaven er en undersøkelse av fem samiske sanger som ble laget i Porsanger på begynnelsen av 1920-tallet, og som var en del av den samiske sangtradisjonen i Porsanger på denne tiden.

 

Arrangør: Samisk litteratursenter
Språk: Foredraget er på norsk.
Sted: Samisk språk-og kultursenter Porsanger
Tid: Onsdag, 8/3, kl. 18.00