Legetjenesten endrer praktiseringen av telefontid slik den er i dag. Det blir nå gitt anledning til å bestille korte 10 minutter telefonkonsultasjoner samme dag i stedet for å stå i telefonkø.  Dette kan bestilles via Helsenorgeappen/Helsenorge.no eller via resepsjonen 78 46 00 40.

Telefonkonsultasjoner honoreres med konsultasjonstakst med mindre det er korte avklaringer som ikke utløser egenandel- dette vurderes av legen. Legestasjonen minner om at det også er mulig for å bestille e-konsultasjon hos de fleste legene via Helsenorge app/helsenorge.no.

E-kontakt benyttes for praktiske avklaringer som kan svares ut av resepsjonen. 

Når kreves det fysisk oppmøte?

Når konsultasjonen krever fysisk undersøkelse eller når fastlegen ønsker det.