Torsdag 15. september sluttet et enstemmig kommunestyre seg til innstillingen fra ansettelsesutvalget. Det er dermed klart at Steinar Sæterdal blir Porsanger sin nye kommunedirektør. 

Alle partiene i kommunestyret har vært representerte i ansettelsesprosessen, og ansettelsen har dermed en solid tverrpolitisk forankring. 

- Ordfører Aina Borch sier hun er svært fornøyd med ansettelsen av Sæterdal, og ser frem til et fortsatt konstruktivt samarbeid med ny kommunedirektør for en best mulig utvikling av Porsangersamfunnet. 

Sæterdal har allerede takket ja til stillingen, og vil, om alt går etter planen, være på plass i Porsanger i løpet av høsten.