Illustrasjonsbilde gang- og sykkelvei Saarela med målsatt plan

Porsanger kommune går i gang med etablering av Gang og Sykkelvei fra kryss E6 til innkjøring barnehage på Saarela. 

Arbeidene innebærer tung trafikk og gravemaskiner. Både myke og harde trafikanter bes om å vise hensyn til arbeidene. Arbeidet vil pågå i ca. 2 måneder.