Porsanger kommune har sendt ut faktura for april 2024 og andre termin 2024. Ved denne faktureringen er det foretatt korrigering av betaling av feieavgift og slamgebyr.

Feieavgift er endret pga. lovendring av merverdiavgift fra 01.01.2024. Her er det foretatt en tilbakeføring av feilfakturering i 2024 og det er foretatt ny fakturering uten merverdiavgift.

Slamgebyr hadde en økning fra 01.01.2024 og perioden januar-mars har dessverre blitt fakturert med gammel sats. Dette er nå tilbakeført og det er foretatt ny fakturering med ny sats.