Observante innbyggere har kanskje merket seg at faktura for kommunale avgifter var høyere nå i mars enn i januar og februar. Dette skyldes at fakturaen som er sendt ut nå i mars også innheholder eiendomsskatt for januar og februar.

Denne skatten var ikke lagt til på regningene som ble sendt i  januar og februar. Dette er fordi kommunen ikke kan kreve inn eiendomsskatt før eiendomsskatteseddel er sendt ut. 

Dette er nå gjort, og eiendomsskatt er dermed en del av faktura på kommunale avgifter.